O

Η χρήση αυτού του ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους νομικούς όρους χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά μας.


Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου pandapharmacy.gr. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτή τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιωθούν από το pandapharmacy.gr εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Η πλοήγησή σας στο pandapharmacy.gr. και η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων της. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το pandapharmacy.gr. για κάθε παράνομο και αντίθετο στους όρους της παρούσας σύμβασης σκοπό.

Το pandapharmacy.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης και των παρεχομένων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το pandapharmacy.gr στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε λανθασμένη καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα pandapharmacy.gr για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο pandapharmacy.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 • Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • Hθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας επιτρέψουν να μεταφερθείτε σε ιστοτόπους και σελίδες εκτός του pandapharmacy.gr. Οι σχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του pandapharmacy.gr και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή πληροφοριών. Το pandapharmacy.gr σας παρέχει τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη τους δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από μέρους μας.

Λογαριασμός Χρήστη

Σε περίπτωση χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του pandapharmacy.gr από πλευράς του χρήστη, αυτός/ή θεωρείται υπεύθυνος/η για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του (email, username και password), καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Το pandapharmacy.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις που συνεπάγονται και απορρέουν από την χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία με το pandapharmacy.gr και η αποστολή παραγγελιών) σε περίπτωση κοινοποίησης από εσάς σε οποιονδήποτε τρίτον των προσωπικών στοιχείων συνδρομητή (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συνδρομητή).

Το pandapharmacy.gr δικαιούται κατά την κρίση του να σας ζητήσει να τροποποιήσετε ή να επαληθεύσετε το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία συνδρομητή.

Ασφάλεια

Το pandapharmacy.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του pandapharmacy.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (username) και ο Κωδικός Πρόσβασης συνδρομητή (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον κωδικό πρόσβασης όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη προφύλαξή τους ώστε να μη διαρρεύσουν σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα του pandapharmacy.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το pandapharmacy.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Ειδικότερα και αναλυτικότερα για το θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ισχύουν όσα προβλέπονται και συμφωνούνται στο άρθρο 14 του παρόντος.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του Pandapharmachy.gr

Το pandapharmacy.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ιστοτόπου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Το pandapharmacy.gr δεν εγγυάται ότι ο ιστοτόπος, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το pandapharmacy.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Παρά ταύτα θα καταβάλλει οιαδήποτε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων. Το pandapharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη χρήση του site συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Το pandapharmacy.gr στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα pandapharmacy.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το pandapharmacy.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει σε αυτήν τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση ή αφαίρεση ή μετατροπή ή αντιγραφή ή ενοικίαση ή δανεισμός ή δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική έγγραφη άδεια από το pandapharmacy.gr ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

Περιγραφές Προϊόντων

Το pandapharmacy.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων, όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στον ιστότοπο. Εντούτοις, το pandapharmacy.gr δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προς πώληση προϊόντα είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα ή εν γένει με λάθη.

Παραγγελίες

Οι παραγγελίες λαμβάνονται μέσα από τη συμπλήρωση και την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστοτόπο και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από το pandapharmacy.gr με σχετική επιβεβαίωση παραγγελίας, η οποία καταγράφεται στα συστήματα του pandapharmacy.gr, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με email κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.

Στις εν λόγω φόρμες ζητούνται στοιχεία προσωπικά (όνομα και διεύθυνση αποστολής), καθώς και οικονομικά στοιχεία (αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης).

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως εγγράφως (ηλεκτρονικά) το pandapharmacy.gr (το αργότερο εντός μίας ώρας από την ώρα της λήψης επιβεβαίωσης παραγγελίας) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Το pandapharmacy.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια άρνησης παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωσης λογαριασμών χρηστών, καθώς και διαγραφής, αλλαγής περιεχομένου ή ακύρωσης παραγγελιών.

Όροι Πληρωμής

Οι πληρωμές των παραγγελιών μπορούν να γίνουν μέσω τραπεζικής κατάθεσης, μέσω του συστήματος Paypal, μέσω πληρωμής με πιστωτική κάρτα και με αντικαταβολή. (Στην περίπτωση της αντικαταβολής γίνεται επιπλέον χρέωση ύψους 2,5 ευρώ.)

Εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή καταλόγου που επιδεικνύεται για τα προϊόντα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αντιπροσωπεύει την λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται από το pandapharmacy.gr, η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά την στιγμή της παραγγελίας. Αυξομείωση αυτής της τιμής σε ύστερο χρόνο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με την οποία θα χρεωθεί ο πελάτης.

Η πιστωτική κάρτα των πελατών δεν χρεώνεται μέχρι ότου η παραγγελία εισαχθεί στην τυπική διαδικασία αποστολής.

Παρά το γεγονός ότι το pandapharmacy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ένας μικρός αριθμός των προϊόντων του καταλόγου της μπορεί να έχει τιμολογηθεί με λάθη. Αν αντιληφθούμε ένα λάθος τιμολόγησης θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Αν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι χαμηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το προϊόν.
 • Αν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, είτε θα έρθουμε σε επαφή με εσάς πριν αποστείλουμε το προϊόν ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για την ακύρωση.

Εγγύηση

Οι εγγυήσεις των προσφερόμενων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα προϊόντων είναι εκείνες που προσφέρονται από τους κατασκευαστές τους. Το pandapharmacy.gr δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρεται διαφορετικά.

Αποστολή

Η αποστολή γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ Courier (με επιπλέον κόστος 3 ευρώ για παραγγελίες μέχρι €50,00 ή δωρεάν για μεγαλύτερου ποσού) ή μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας δωρεάν στο κατάστημά μας.

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στη φόρμα παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τις υπηρεσίες μεταφορών. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι κατά προσέγγιση. Το pandapharmacy.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Το pandapharmacy.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Αν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο μηνών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στον τόπο αποστολής ασφαλώς και διακριτικώς συσκευασμένα με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών στα χέρια σας, ανάλογα με τις ως άνω διακρίσεις.

Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και βέβαια να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως κατεστραμμένα προϊόντα ή έλλειψη εξαρτημάτων του προϊόντος.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε με email (info@pandapharmacy.gr) αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής) εντός της ως άνω 14ήμερης προθεσμίας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης επιστροφής.

Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.

Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτης

Είστε υπεύθυνοι για:

 • Την επιλογή του προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας.
 • Τα έξοδα επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) με το pandapharmacy.gr, αν υπάρξουν.
 • Απαγορεύεται η μεταπώληση των προϊόντων. Επιτρέπεται μόνο η αγορά για ιδία χρήση.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Τράπεζα Πειραιώς Visa visa 3D secure Mastercard mastercard id check Maestro
^